FlowerFakta o řepce

O řepce jste slyšeli, že je

žlutý mor
silný alergen
škodlivá pro včely
náchylná a potřebuje hodně postřiku
špatná plodina pro stav půdy
původce půdní eroze
zdrojem nebezpečné kyseliny erukové
olej z ní znehodnocen rafinací
dobrá jen na biopaliva

Koho jsme se na řepku ptali?

Card

Doc. Ing.
Petr Baranyk, CSc

Card

Ing.
Josef Škeřík, CSc.

Card

Doc. Ing.
Jiří Brát CSc.

Arrow
Arrow

Plocha & Půda

Řepkou je oseto 369 tisíc hektarů
= 539 000 fotbalových hřišť

Tipnete si, kolik takových hřišť pokrývá například pšenice?

A

80 000

B

300 000

C

1 000 000

Pšenice ozimá je v ČR nejvýznamnější pěstovanou plodinou, pěstuje se na 794 704 ha české půdy. Má s řepkou benefitní vztah, jelikož pšenice pěstovaná po řepce mívá o 10 % vyšší výnos, než po jiných plodinách.
Divider

Pěstuje se řepka každý rok na stejných polích?

A

Ano

B

Ano, střídá se řepka ozimá a řepka jarní

C

Ne, na stejném poli je řepka cca jednou za 4 roky

Řepka se seje na stejné pole jednou za 4 roky. Je to optimální doba pro omezení rozvoje chorob a škůdců.

Opravdu řepka půdě škodí a snižuje její kvalitu?

A

Ano, vyčerpává a zbavuje živin

B

Ne, zlepšuje půdní strukturu

C

Ne, omezuje půdní erozi

Řepka jako jedna z mála tvoří mohutný kořenový systém a má výjimečnou schopnost získávat živiny z půdy. Jedenáctiměsíční růst řepky na poli proto zabraňuje vodní i větrné erozi. Po sklizni se velké množství řepkové rostliny zaorává zpět do půdy, což zvyšuje kvalitu půdy a její úrodnost.
Divider
Celkem2 461 707 HA
Obiloviny1 353 55655,0%
Okopaniny82 5323,4%
Řepka379 77815,4%
Luskoviny33 7661,4%
Pícniny498 62820,3%
Zelenina10 6670,4%
Zbytek102 7804,2%
Graph

Data z roku 2019

Arrow
Original Image Secondary Image

Žlutá barva je v přírodě
nejvýraznější z celého spektra.

Lidské oko je na její vnímání velmi citlivé, proto se nám množství žlutých květů zdá nekonečné.
Jak by naši pozornost upoutalo pole pšenice, kdyby měla fialovou barvu?

Arrow

Řepka se už dávno
nepěstuje pouze
na biopaliva.

Z jednoho hektaru řepky vznikne:

Icon

1 600 kg oleje

Icon

40 kg medu

Icon

2 500 kg krmiva

99%

Zemědělci tedy zpracují téměř vše, přičemž zbylé části rostliny se zaorají do pole a obohacují tak dále půdu o důležité živiny.

Oil

Není výhodnější dovážet oleje ze států mimo Evropskou unii?

Fire

Podívejme se tedy blíže,
co vše stojí za pěstováním
například palmového oleje?

Icon

Aby mohli farmáři pěstovat palmu olejnou, vypalují rozsáhlé pralesní plochy.
Trpí tak nejen ovzduší, ale i přírodní diverzita, zvířata a původní obyvatelé pralesa.

Icon

Do Evropy se olej dostane lodní dopravou. Emise lodní dopravy mohou až za 50 000 úmrtí ročně a jedna loď za cestu vypustí oxidu siřičitého jako 50 000 000 aut.

Jak je na tom
řepkový olej s kvalitou?

Řepkový olej díky ideální skladbě
mastných kyselin doporučuje
i Světová zdravotnická organizace
(WHO).

Řepkový olej obsahuje omega 3 polynenasycené mastné kyseliny.
Proč jsou pro nás tak důležité?

Icon

tělo si je neumí samo vyrobit

Icon

podporují správnou činnost mozku a srdce

Icon

mají zásadní vliv na růst a kvalitu vlasů a zdraví kůže

Šéfkuchař doporučuje

Divider

Řepka a Pyl

Současná populace je velmi náchylná k alergiím, obzvláště těm pylovým.

Řepka je nápadná nejen žlutou barvou, ale i výrazným aromatem.

Lidé proto v době jejího květu často svádí své obtíže na řepkový pyl. Ten je však velmi těžký, tvoří hrudky a nemůže se tak šířit na větší vzdálenosti.

Alergická reakce v blízkosti řepkového pole je součtem vícero činitelů. Patří mezi ně výskyt dalších organických látek či působení mnohem silnějších pylů bříz, travin a obilnin.

Tipněte si, jaké je množství
lidí alergických na řepku?

A

0,02%

B

0,2%

C

2%

Zvýšený výskyt může být u obyvatel vesnic, v jejichž okolí se častěji pěstuje řepka. Zhoršené projevy alergie byly pozorovány u jedinců, kteří již nějakou alergií trpí či mají poškozené dýchací ústrojí, např. u kuřáků nebo pracovníků v prašném prostředí.
Divider

Řepka a Včely

Řepka je pro včelaře důležitá rostlina. Kvete mezi prvními a řepkový med se řadí mezi kvalitní a zdraví prospěšné. Postřiky mohou včelám ublížit. Zemědělec je však povinen včelaře o postřicích informovat, a proto jsou škody každý rok minimální.

Kolik medu je z 1 ha řepky?

A

40 kg

B

100 kg

C

80 kg

Množství se samozřejmě mění v závislosti na produkci včelstva, 40 bývá nejspodnější hranice. Dlouhodobé výzkumy však ukazují, že řepka patří mezi rostliny včelami oblíbené a výnos medu si včelaři chválí.
FlowerBeesBeesBeesFlowerBees
Person
Info

Doc. Ing.
Petr Baranyk, CSC.

Názor
odborníka

Info