Kolik orné půdy pokrývá řepka

Celková plocha orné půdy v České republice je 2 461 000 ha.

Řepka pokrývá pouze 14 % této výměry a přináší kromě zdraví prospěšného oleje i celou řadu dalších výhod.

Řepka během vegetace vytváří velmi hustý kořenový systém a dokáže prorůst až 38 m3 půdy, která je potom chráněna proti erozi. Rostlina díky mohutnému kořenovému systému získává přístup k živinám uloženým hluboko v půdě. Ty postupně ukládá do podzemních i nadzemních částí svého těla. Po sklizni je řepka kromě sklizených semen zaorána zpět do půdy, kde významným způsobem zlepšuje bilanci organické hmoty. Většina živin se tak vrací zpět do půdy a je k dispozici následným plodinám, například pšenici ozimé. Ta po řepce dává až o 10 % lepší výnosy než po jiných předplodinách.