Názory odborníků na témata související s řepkou olejkou

V důsledku nárůstu průměrných teplot se lidstvo musí potýkat i s novými situacemi ohledně pylového znečištění. Odborníci na pyly svědomitě informují o výskytu různých druhů pylů, aby každý alergik mohl podniknout příslušná opatření.

S rozšířením pěstování řepky se zároveň zvýšily počty lidí, kteří si stěžují na alergické potíže právě v okolí řepkových polí. Připočteme-li i nánosy žlutého pylu v kalužích a na autech, všechno ukazuje na řepku. Ta za tuto situaci opravdu nemůže.

Nánosy pylu většinou pocházejí z jehličnanů, které sice mají nevýrazné květy, pylu však musí kvůli svému větrosnubnému způsobu opylení vyprodukovat velké množství. Alergickou reakci v okolí řepkového pole bude mít přibližně 0,2 % populace. Většinou nám nosní sliznici dráždí souběh více druhů alergií.

Řepka je zdravá nejen v podobě oleje. Například řepkový med a pyl patří mezi prospěšné suroviny. Obsahují totiž brassinosteroidy, což jsou chemické látky mající na lidské zdraví velmi příznivý účinek. Řada zdrojů uvádí i jejich pozitivní vliv jakožto převence proti bujení rakovinných buněk (wikipedie, www.domacimed.cz a další). Řepka je též jednou z prvních kvetoucích plodin a včelaři velmi rádi přisunují svá včelstva přímo k řepkovým polím.